ಇತಿಹಾಸ

ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಜೂನ್ 2017 ರಲ್ಲಿ

ಹ್ಯಾಂಗ್‌ ou ೌ ಬಿಗ್‌ಫಿಶ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ಜೀನ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜೀನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

2019 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ

ಹ್ಯಾಂಗ್‌ ou ೌ ಬಿಗ್‌ಫಿಶ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2019 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು j ೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ j ೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾದ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈಟೆಕ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್” ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. , ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತದ j ೆಜಿಯಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ತೆರಿಗೆ ಬ್ಯೂರೋ.