ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಿನೆಕ್ಸ್ಟ್